25.00
Đăng ngày 18/01/2019 14:40, số lượt xem: 99

Ta đã trao em hết ngày vui
Tặng hết cho em những ngọt bùi
Một thời tươi đẹp hồn nhiên nhất...
Còn lại cho ta chỉ ngậm ngùi!

Sa Đéc. 2018