25.00
Đăng ngày 05/07/2019 07:42, số lượt xem: 72

Ngày qua chiều lặng dần buông
Thời gian thấm thoát sợi buồn thoi đưa
Chiều qua nắng chiều qua mưa
Người đi từ độ ngày chưa qua chiều...

Chiều qua mấy bận thương yêu
Mênh mông biển gió dập dìu bóng mây
Qua chiều mộng giấc thơ ngây
Ai còn mong đợi sum vầy nữa không?

Chiều qua buồn nặng trong lòng
Buồn rơi xuống đất bụi hồng tung bay
Tình cờ bụi chạm mắt cay
Chiều rưng rưng lệ mưa dài suốt đêm...

Sa Đéc. Đồng Tháp
05-07-2019