25.00
Đăng ngày 28/01/2019 20:39, số lượt xem: 152

Ô hay ta đã gặp nhau đâu?
Mà sao trò chuyện thấy tâm đầu
Ý hợp thâm tình như tri kỷ
Như cùng suy nghĩ đã từ lâu!

Em gần hay ở xa xăm lắm?
Chỉ nhắn tin qua chẳng thấy người
Ta đọc trong từng dòng chữ nhỏ
Tưởng chừng nghe rõ cả lời câm!

Rồi một ngày nào trong thinh lặng
Im lìm xa vắng bặt tin em
Ta buồn ta biết từ hôm đó
Ta khóc xa người chửa gặp nhau!

Sa Đéc. 23 tháng chạp, Mậu Tuất
(Ông Táo về trời)