15.00
Đăng ngày 05/07/2019 07:40, số lượt xem: 57

Chợ này tên gọi chợ nghèo
Người mua người bán kỳ kèo đôi khi
Mấy ngàn không bớt tôi đi
Cô ơi khuyến mãi chút gì làm tin...

Bán mua xin giữ chút tình
Cô em hàng bán một mình buồn chăng?
Giá này cô cứ khăng khăng
Muốn mua tiền chẳng đủ bằng, nên thôi!

Bây giờ chợ đã trưa rồi
Hàng em không bán còn ngồi đợi ai?
Nghe đâu từ mấy hôm nay
Chợ nghèo dần vắng một hai anh chàng...

Sa Đéc. Đồng Tháp
02-07-2019