15.00
Đăng ngày 17/03/2019 01:45, số lượt xem: 64

Chẳng phải người yêu, chỉ bạn bè
Mình tình thân mến thuở đạp xe
Chở nhau đi học từ thơ ấu
Ôi nhớ đường làng mát lá che...

Từ năm bạn học lên đại học
Mình ở lại quê rớt cuộc thi
Mỗi bận bạn về thăm ba mẹ
Lại ghé thăm mình chở nhau đi...

Năm nay mình đợi bạn khi về
Xe máy vừa mua chở nhau chơi!
Hôm qua nghe nói giờ bạn đã
Có người yêu đưa đón xe hơi...

Sa Đéc. Đồng Tháp
10-03-2019