25.00
Đăng ngày 24/03/2019 00:56, số lượt xem: 87

Anh như cây sậy mùa nắng hạn
Mỗi mắt thân gầy lá khô khan...
Em, chuồn chuồn mỏng manh đôi cánh
Mang gió tình cờ lúc bay ngang...

Sa Đéc. Đồng Tháp
22-03-2019