15.00
Đăng ngày 12/04/2019 10:32, số lượt xem: 209

Thầy chỉ ba trò
Đường về Cao Lãnh
Chẳng phải luỵ đò
Chớ mê ngoại cảnh!

Con từ Sa Đéc
Theo hướng Mương Điều
Qua cầu Cao Lãnh
Là đến mục tiêu!

Con từ Lai Vung
Hướng về Vĩnh Thạnh
Qua cầu Cao Lãnh
Đừng quẹo lung tung!

Con từ Tam Nông
Hướng về Phong Mỹ
Mỗi ngày chăm chỉ
Là chắc thành công!

Cùng về Cao Lãnh
Thầy dạy khác nhau
Ba trò thắc mắc
Chẳng hiểu ra sao?

“Thầy nói rõ ràng
Tôi nghe chính xác
Chắc hẳn anh nhầm?
Lạc vào lối khác...”

Ba trò tranh luận chẳng chịu nhau
Ghi nhớ lời thầy đọc thao thao...
Cao Lãnh hỏi thầy đường mau đến?
Thầy rằng: ta có nói gì sao?

Sa Đéc. Đồng Tháp
11-04-2019