35.00
Đăng ngày 06/03/2019 05:24, số lượt xem: 129

Dân gian nhắc chuyện Trương Chi
Đau thương tiếng sáo chết khi thất tình...
Nghèo hèn xấu xí người khinh
Giàu sang đẹp đẽ tôn vinh ở đời!

Đa tình chẳng vẹn lòng người
Phụ tình, tình phụ cuộc đời vẫn luôn
Thất tình lệ khổ sầu tuôn...
Chung tình hạnh phúc có luôn vẹn tròn?

Ân tình trả mãi vẫn còn
Thuỷ chung một tấm lòng son, mấy người?
Chuyện xưa xem đã nhiều rồi
Chân tình ngẫm lại thiệt thòi mà vui!

Sa Đéc. Đồng Tháp
06-03-2019