15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 01/05/2019 07:54, số lượt xem: 161

Quê mùa ta vốn đã quen
Vui đời dân dã sang hèn mặc ai
Mưa ngâu, nắng hạn kéo dài
Vẫn vui lòng lá tươi hoài màu xanh.

Đơn sơ lá mỏng mong manh
Thân ta ai biết? Chẳng cành vươn cao
Phong ba bão táp, rồi sao?
Cây to gãy đổ... ta nào hề chi!

Với đời ta chẳng tiếc gì
Lều tranh ấm đủ khắc ghi tim vàng
Này hoa trắng chẳng cao sang
Gió qua phơ phất dịu dàng đong đưa...

Sa Đéc. Đồng Tháp
01-05-2019