25.00
Đăng ngày 05/06/2019 06:19, số lượt xem: 81

Hôm nay đã bãi trường rồi
Chờ con lãnh thưởng ba ngồi gốc cây
Nhớ câu con hỏi hay hay
Con thì lãnh tập, ba nay lãnh gì?

Ô hay! ba lãnh điều chi?
Lãnh từ con cất tiếng khi chào đời
Lãnh ngày lãnh tháng không rời
Chứ đâu riêng chỉ, con ơi, bãi trường!

Con là phần thưởng yêu thương
Mà ba đã nhận dọc đường thế gian!

Sa Đéc. Đồng Tháp
30-05-2019