15.00
Đăng ngày 05/07/2019 07:29, số lượt xem: 56

Nhà thơ thơ chẳng có nhà
Thơ nhà thơ thẩn thơ ra ngoài đường
Thơ từ bất tận ly hương
Từ thơ vô tận phố phường rong chơi
Thơ ngây cát bụi cuộc đời
Ngây thơ bụi cát bụi đời thơ ngây...

Sa Đéc. Đồng Tháp
27-06-2019