25.00
Đăng ngày 18/01/2019 14:56, số lượt xem: 143

Xưa lúc yêu nhau em bảo:
“Tình anh bồng bột nhất thời...”
Giờ tóc bạc rồi anh mới biết:
- Yêu em bồng bột một đời!

Sa Đéc. 2018