25.00
Đăng ngày 24/03/2019 00:58, số lượt xem: 74

Bình sinh ta vẫn vô chùa
Đốt nhang khấn vái bốn mùa bình yên...
Vừa nay xem sách thánh hiền
Ồ hay! Đức Phật toạ thiền gốc cây!

Sa Đéc. Đồng Tháp
22-03-2019