15.00
Đăng ngày 31/03/2019 21:26, số lượt xem: 106

Người thức sớm
Người thức giấc
Người thức khuya
Cùng thức hai giờ sáng
Ba tâm sự khác nhau!

Cùng cười đôi lúc
Cười gượng, cười đau...
Tang tình vui trước mắt
Quên ngó buồn phía sau!

Trăng xuân lồng lộng in đáy nước
Lấp lánh ánh vàng vớt được sao?

Sa Đéc. Đồng Tháp
02 giờ sáng, 29-03-2019