45.00
Đăng ngày 19/05/2019 07:53, số lượt xem: 141

Anh không nhớ lần đầu nơi gặp,
Mình quen nhau ngày tháng năm nào,
Đời lam lũ chất chồng cơn nhớ,
Bao lâu rồi chẳng nói cùng nhau...

Em giữ kín khoảng không thinh lặng
Trong mắt nhìn anh hiểu gì đâu
Rồi một sáng vô tình chợt nhớ
Mình lâu rồi khoảng cách ngăn sâu...

Là mình đã chia tay rồi sao?
Vô tâm anh chẳng biết khi nào
Sáng nay đời vắng em xa vợi
Anh mới hay mình chẳng còn nhau...

Sa Đéc. Đồng Tháp
14-05-2019