35.00
Đăng ngày 17/03/2019 02:12, số lượt xem: 117

Ta ngồi lại nơi này chờ đợi
Bao năm qua gốc điệp lớn thêm già
Băng đá cũ mòn một bên trống vắng
Em chưa về từ bóng nắng ra riêng...

Trong lá rụng ta nghe tình rạn vỡ
Cây cành xưa đời lá rách lưa thưa
Nắng về vá chỉ vàng xuyên từng sợi
Ta còn đây em hỡi mộng nguyên xưa!

Em có về ta chẳng biết? hay chưa?
Em ghé lại nhầm hôm ta không đến?
Em có khóc đôi khi buồn định mệnh?
Một lần xưa ta muộn đến bên này...

Em chẳng hẹn sẽ trở về nơi ấy
Ta không mong mình trông thấy nhau đâu!
Xưa đã chẳng giữ được gì em hỡi
Giờ đợi chờ chỉ bởi thói quen lâu...

Sa Đéc. Đồng Tháp
13-03-2019