35.00
Đăng ngày 05/04/2019 09:48, số lượt xem: 197


Tặng thầy Huỳnh Tấn Hiếu!Vẫn còn đó ngôi trường thân yêu cũ
Nơi bao năm ta bước mỏi bàn chân
Quen tên gọi Cao Đẳng nghề Đồng Tháp
Giờ đổi tên... lòng không khỏi bâng khuâng!

Ta đứng lặng ngó tên trường lần chót
Dòng chữ quen người đang hạ xuống dần
Ôi cảm giác như ngậm ngùi mặc niệm
Như tiễn đưa vĩnh biệt một tình thân...

Rồi từ mai lối cũ những bàn chân
Bước qua lại cổng trường mang tên mới
Tên sáp nhập Cộng đồng Cao đẳng với
Trường dạy nghề vào dĩ vãng... rồi quên!

Sa Đéc. Đồng Tháp
03/04/2019