Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2019 05:30, số lượt xem: 95

Đầu năm người hỏi ta rằng
Năm kia được mất có bằng năm qua?
Nhân, chia, trừ, cộng tính ra
Vốn đời đen tóc, lời là bạc thêm!

Sa Đéc. Đồng Tháp
Mùng 6 tháng giêng, Kỷ Hợi
(10-02-2019)