Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2019 22:43, số lượt xem: 68

Nhà anh ở cuối xã Hời
Em sang chớ ngại lỗ lời công sang!
Đò Vàm ngày mấy chuyến ngang
Thương nhau anh đợi chẳng màng sớm trưa...

Vĩnh Long bờ rộng anh chừa,
Em sang một chuyến cho vừa lứa đôi!
Cần Thơ bến đợi ai rồi?
Bờ em rạch Ngọc có đòi vàng son?

Đò Vàm bến đợi em còn
Lòng sông sóng vỗ chưa mòn bờ anh...
Sao em ngoảnh mặt cho đành?
Đò rời rạch Ngọc tan tành sóng xô...

Sa Đéc. Đồng Tháp
06-05-2019