45.00
Đăng ngày 14/04/2019 10:46, số lượt xem: 126

Xưa áo trắng lụa là em tha thướt
Phượng đầu cành anh sợ nắng chia ly!
Giờ áo đỏ nắng hạ tràn rực rỡ
Phượng muôn đời về nở lối em đi...

Sa Đéc. Đồng Tháp
14-04-2019