đêm nay anh thức mỗi mình
để lắng nghe nỗi đau của em dày xéo nơi ngực anh
năm tháng vẫn chẳng ngớt chất chồng lên mái tóc anh
thì em ơi
dẫu nửa phút xa nhau
anh vẫn chẳng muốn chút nào
đêm không em
trời bỗng dưng đổi khác
phải chăng hạnh phúc nào
cũng từ đấy ngoi lên đắng cay bất chợt
từ nơi ấy trở về
em như con chim phiêu dạt trở lại cánh rừng xưa
người gieo hạt sao đêm nay
chịu thức mỗi mình