sao chúng tôi vẫn ngồi bên nhau hằng đêm như thế
và thời gian là ánh mắt đắm say
mỗi giọt mưa rơi
và mỗi tiếng tàu khuya vẳng lại
cũng đủ làm tan đi khoảng yên lặng giữa chúng tôi
ai đã đến từ những giọt mưa và tiếng tàu khuya
mới hiểu được sao chúng tôi
vẫn ngồi bên nhau hằng đêm như thế
dẫu mỗi ngày qua
chúng tôi đã nói với nhau tất cả
nhưng chúng tôi vẫn muốn ngồi bên nhau hằng đêm
như thế
tình yêu chúng tôi là những tháng năm kết lại
nên chúng tôi vẫn ngồi bên nhau hằng đêm như thế