từng đêm
từng đêm
sau những lần trở giấc
anh vẫn nắm được bàn tay em
trên từng chiếc cúc đơn sơ

nỗi nhớ em
đã thành thời khắc trong anh