Phía bên này là cuộc sống
và phía bên kia là cái chết
và ngược lại
(SẤM NGÔN TRÊN NÚI CÔ QUẠNH)


Và một hôm, vào cuối thế kỷ
có một người từ bờ con sông lớn đi vào làng
hãy theo ta
người ấy nói
và ta
bắt đầu cuộc dong ruổi vào chốn nghìn năm cát bụi…