có chút gì như nỗi đau thầm lặng
len giữa lòng anh
tháng giêng
bầy chim én theo con nồm
về phố biển
mùa xuân thôi còn nghĩa gì đâu
khi người gieo hạt vẫn thầm lo
mảnh đất của mình
chẳng còn ai chăm bón
nhớ không em
cũng con nồm tháng giêng năm trước
lời gửi trao kia
anh vẫn còn dấu kỹ

tháng giêng
ai còn nhớ một cành lá đơn sơ
giữa ngàn cánh hạt