Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2013 08:38

Lọc buồn để gạn giọt vui
Mênh mang khoảng trống lấp vùi chi đâu
Bão giông biển cả thuyền câu
Ròng ròng mắt lưới gom sầu đầy khoang


Nguồn: Diện mạo thời gian (thơ), Nguyễn Thị Kim, NXB Văn học, 2008