Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2019 20:06, số lượt xem: 43

Rồi tuổi trẻ trải đời qua nháy mắt
Ta nợ em một nửa cánh hoa tàn
Xin gửi lại cho ngàn sau vẫn biết
Một chuyện tình từ độ ấy tan tan.