Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 19:36, số lượt xem: 52

Ta đi tìm một chút tình xót lại
Mà Huế chi mô lạ hoắc, vô tình
Cho ta gặp một người dưng xa lạ
Để ta ngồi buồn, một chắc, lặng thinh.