Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 23:23, số lượt xem: 71

Anh về bóp nát trái tim yêu
Đạp hết đường đi nhánh cỏ thề
Cắt máu khắc tên vào giữa mộ
Uống một chén sầu khóc hả hê

Đêm còn chó chết gọi lời ca
Trời cao kiếm chuyện giọt mưa sà
Bóng lẫn vào nhau không hồn thở
Trăng cũng nghìn năm chị đã già

Lật lại tìm trong màu quá khứ
Có chút nào đâu tí yên bình
Cho ta trốn chạy đời như thể
Một kiếp con người chẳng điêu linh

Hạt còn nặng hạt mưa vì thế
Người có vì nhau có kẻ chở
Mưa ướt thời gian ngày quay lại
Ta sẽ không cần kẻ làm thơ.