15.00
Đăng ngày 06/09/2017 00:09, số lượt xem: 347

Rồi phải lúc anh quên mùa đẹp ấy
Hoài Diễm ơi em đừng nghĩ thêm buồn
Ta đã sống cho một thời non dại
Duyên sắt cầm chưa trọn tiếng đàn buông.