Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 23:32, số lượt xem: 110

Em về múc hột nắng vàng
Đổ vào chính giữa hai hàng đời em
Mắt tìm nhau, mắt nhìn thêm
Ngờ đâu bóng đổ trước thềm, nắng đâu?