12.00
Đăng ngày 26/03/2019 20:04, số lượt xem: 36

Hò ơi, ơi hò, hò ơi
Kiếp trần gian, còn mấy đời nữa đây
Biết ai hoá kiếp thân này
Trời sáng tối, những đêm ngày lầm to.