Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2019 19:40, số lượt xem: 53

Keo, hồ quấn chặc đỏ vàng
Thương anh thì chịu hai hàng mồ hôi
Đầu bờm, tóc rối trắng vôi
Yêu anh Phụ, thôi xong đời rồi em!