14.00
11 bài thơ
Tạo ngày 08/11/2015 15:11 bởi tôn tiền tử
Tập Minh khúc gồm những bài Nguyễn Tất Nhiên có gom lại thành tập và photo thành vài bản cho một số bạn bè. Các bài thơ này được viết trong thời gian tác giả đã sang Mỹ định cư. Một số bài trong tập đã được in trên báo dạo đó nhưng vào thời điểm Internet chưa thông dụng nên không được lưu trữ trên mạng.