Mùa thu Phan Thiết dễ thương
Có em đang thả khói sương đầu ngày
Lúc chim sâu mới vừa bay
Nắng chen màu lá đong đầy bờ sông

Anh tìm giọt nước nào trong
Chưa phai hết những bềnh bồng sớm mai
Tặng em về gánh trên vai
Qua sông Mường Mán lưới chài còn giăng

Đêm qua, Phan Thiết đầy trăng
Anh và tháp nước được gần với nhau
Như gần em - chút chiêm bao
Rồi choàng vai bước qua cầu - rồi thôi...

Để bây giờ nhớ tiếng cười
Em gieo thành giọt nắng phơi dọc đường
Mùa thu Phan Thiết dễ thương
Có anh đang đứng trước trường chờ em...