93.56
10 bài thơ
Tạo ngày 02/10/2008 11:27 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 13/12/2010 22:13 bởi karizebato