Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 04/08/2009 00:39

Tặng Mỹ Anh

Con người rất đẹp con người
Vượt qua bệnh tật sáng ngời sắc xuân
Nỗi đau nhân thế vô cùng
Làm sao trang trải cho từng người đây?

Rượu hồng chưa rót đã say
Sợi tình chưa buộc đã đầy yêu thương
Tấm lòng rộng mở ngàn phương
Dạt dào như biển Quy Nhơn đợi chờ!

Chữ tâm dệt đẹp bài thơ
Bài thơ nhân ái bây giờ... mai sau!