Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 30/10/2008 04:35

1.
Ta ôm mộng liêu trai rơi cõi mộng
Hồn ngà say thuỷ nguyệt lạc cõi say
Môi hoa bướm – nụ hôn đầu – hương sắc
Mắt thu xanh – con sóng dội – say nồng

2.
Em yểu điệu buông cung đàn thục nữ
Ta phù du ngồi gãy khúc vô thanh
Trăng mờ ảo – đêm – quanh co - khúc khuỷu
Hạt bụi trần - vương víu gót trâm anh