Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 23/10/2017 13:47

Đưa tay hứng đỡ giọt mưa
Từng giọt tan vỡ, giọt chưa kịp thành
Thương! Mẹ nhớ vòm trời xanh
Liêu xiêu gió, mảnh lều tranh tuềnh toàng

Giọt nắng mấy bữa đi hoang
Mưa lì trú ngụ vài tràng hắt hơi
Sắn khoai úng sượng loi ngoi
Cầm lòng vớt víu nổi trôi phận người

Đưa tay hứng giọt mưa rơi
Nhắc đời bão lũ trùng khơi ùa về!