Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 24/10/2008 10:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyên Minh vào 25/11/2008 06:08

Giọt buồn
Rơi
Xuống
Biển đông
Mặn!
Lòng biển mặn
Buồn trông bến bờ...

Giọt buồn
Rơi
Xuống
Bài thơ
Đắng!
Vần thơ đắng
Buồn chờ hiến dâng...