Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 05/03/2015 20:28

Sáng nay, gặp cái buồn buồn
Đời bao nhiêu cái phi thường rụng rơi
Ngày giêng bưng chén mời người
Uống môi vâng dạ, uống lời thị phi
Một mai ta chết nhu mì
Mộ xanh cỏ, dế rù rì gọi yêu!

Mặt trời chói loá đứng khều
Cho ngày râm mát, cho chiều xuống mau
Cho ta đêm trỗ hư hao
Bên em trăng ở trên cao ghen hờn
Bỗng dưng gặp cái thiệt buồn
Là em mặt giận như ruồng bỏ ta!