Chưa có đánh giá nào
9 bài thơ
Tạo ngày 21/01/2014 08:54 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/01/2014 11:26 bởi hongha83
Cuộc chia ly màu đỏ gồm 15 bài của nhà thơ Nguyễn Mỹ (in chung cùng thơ Nguyễn Trọng Định) do NXB Hà Nội ấn hành năm 1979.