15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/07/2011 19:18

những giọt rượu màu trắng
làm đỏ cơn say
sự trinh trắng của nàng
những giọt máu đỏ của mặt trời