Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 10:16

trước di sản là nơi thường xuyên tổ chức lễ hội
ngôi đình đổ nát bên cạnh nó là nơi phóng uế của những bóng ma đêm
hai trong một