Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 09:15

Phố quen, người lạ, sông ngoảnh mặt
Thoi thóp lửa sầu trôi hoa đăng
Sông chết một lần, ứa nước mắt
Đêm dài rướm máu một con trăng.