Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/03/2017 06:21

Thơ ở trong mắt của anh đấy
khi
anh nhìn rõ âm thanh.