Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 06:08

Cái cô cuốn chiếu bò ngang
Dăm ba chú muỗi vội vàng chích anh
Gió hiền quen thói lướt nhanh
Anh hay mất ngủ mà thành thói quen.