Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/04/2019 19:15

Này sông, đã cạn từ nguồn
Này non núi cũ, đã buồn cội xưa
Nắng bầm, chết ngắt dưới mưa
Bàn chân hồi cố còn chưa trở về