Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/04/2019 21:12

23 h 27 rồi
Mà không ngủ được, cứ ngồi như ri
Hỏi, tôi đang nghĩ suy gì?
Hỏi, con chó sủa cái chi rứa hè?

Hỏi xong, rồi lại nằm, nghe
Con chó sủa, tiếng sủa đè lên tôi
23 h 32 rồi
Rứa mà tôi, vẫn còn ngồi sủa khan.