Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/04/2019 19:28

Sầu chi đau đáu rứa Hương?
Xanh chi thăm thẳm đoạn trường mà xanh?
Chiều nghiêng con nắng Kinh Thành
Lang thang, mới biết một mình mình đi.